ตรวจสอบการชำระ ช.พ.ค – ช.พ.ส

“ตรวจสอบการชำระ” โดย   คลิก  

►เข้าเมนู  > ตรวจสอบการชำระ ช.พ.ค – ช.พ.สUntitled-3

► กรอกเลขที่ เลขบัตรประชาชน

► เลือก ค้นหา 

► ตรวจสอบ เพื่อดูการชำระ

► หากต้องการพิมพ์เอกสาร กด “พิมพ์”