การให้ทุนสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2559

► ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิก และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี  2559   รายละเอียดดังนี้  ◙

► ใบสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนโรงเรียน   

►ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา(สําหรับบุตร) 

ใบสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนโรงเรียน

◙    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

– โทร 02 356 0105 ต่อ  221 , 222 หรือ เว็ปไซด์ www.tdc.go.th

1

2-2

3-3

4-4