ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค

► สำนักงานคณะกรรมการ สกสค โดย ดรพิษณุ ตุลสุข ได้มอบแนวทาง นโยบายเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีแก่คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏบิติเพื่อพัฒนาองค์ให้เป็นที่พึ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

JjKR95F7x8_1508472222

Wk2A8fYMym_1508473971

1n52nltWNo_1508316084