จังหวัดสกลนคร จัดงานวันครู ครั้งที่ 61

► นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2561 โดยมี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

◙ โดยในครั้งนี้ มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล บุคคลากรดีเด่น 1 รายคือ นางนุชจรี  ทองรักษ์ 

007 copy

008 copy009 copy003 copy013 copy