ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมอวยพรปีใหม่ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ

เนื่องในโอกาส ขึ้นปีใหม่ 2560 ดรประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาแสดงความยินดี ในวารรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมให้พรปีใหม่แก่ตัวแทน 

001 copy

◙ นายจุฬา  ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 เข้าพบ ดร.ประภัสร สุภาสอน แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมรับพรเนื่องในปีใหม่ 2560

005 copy

► นายวีรศักดิ์ บุญประคม. ตำแหน่ง. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร เข้าพบ ดร.ประภัสร สุภาสอน แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมรับพรเนื่องในปีใหม่ 2560

IMG_7023 copy

► ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เข้าพบ ดร.ประภัสร สุภาสอน แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมรับพรเนื่องในปีใหม่ 2560

IMG_6998

◙ นายชัญโญ  ใครบุตรและนายกุศล  ชุมปัญญา เข้าพบ ดร.ประภัสร สุภาสอน แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมรับพรเนื่องในปีใหม่ 2560 IMG_7331 copy

◙ คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 เข้าพบ ดร.ประภัสร สุภาสอน แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมรับพรเนื่องในปีใหม่ 2560