ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ผอ.สกสค.จังหวัดสกลนคร

◙ นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบอร์ดจังหวัด รองผู้อำนวยการ สพป.เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ผอ.สกสค.จังหวัด ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ◙ 

004

001

017

 015