ถอนรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.

◙ ตามที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด สกลนคร ได้มีการประกาศรายชื่อ สมาชิกที่มีการค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 272 ราย ซึ่งปัจจุบันไม่มีการติดต่อชำระ ในการนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร จึงได้ถอนรายชื่อดังกล่าวจากการเป็นสมาชิก ซึ่งหากสมาชิกมีความประสงค์จะขอกลับ ให้สมาชิกติดต่อเพื่อชำระยอดค้างได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ในวันและเวลาราชการ ◙

Document-page-001Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006Document-page-007Document-page-008
Document-page-009

Document-page-010