ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

► ด้วย สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ตามจุดต่างๆ ดังนี้ ◙

 ตารางตรวจ สกลนคร

► ข้าราชการครูในสังกัด สพป. เขต 1, 2 และ 3 รวมถึงสพม เขต 23 ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่น

สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ได้ตามจุดต่างๆ ที่ท่านสะดวกเข้ารับบริการในวันและเวลาดังกล่าว ◙