ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร

1211813364 นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 8 มิถุนยน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร 

005

003 230529 230531 230532 006