ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

◙  นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร  ◙

 

2

3

4

1