ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร

► เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร โดยมีการร่วมหารือข้อปัญหา การติดตามผลการดำเนินงาน สกสค.จังหวัด การจัดโครงการสวัสดิการ สวัสดิภาพต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ ตลอดจนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อสมาชิก ชพค – ชพส ในจังหวัดสกลนคร

2

1

3

8