ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือน ธันวาคม

◙  ดร.สุภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ธันวาคม 2559  ◙

006 copy

007 copy

004 copy

003 copy