ประชุมผู้บริหาร สกสค.

► วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

uX57F1VOTb_1510644492

w4LuCNUfvy_1510644492