ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5 /2559

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5 /2559 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

23456

1234567

12345