ประชุมเจ้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

◙ นางนภาลัย  ภูมิแสนโคตร  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเจ้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครัั้งที่ 1/2559 โดยท่านพิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธาน ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ◙ 

14600954_1183860375003826_5923487584650215960_n

14657407_1183860801670450_3794162223752747567_n

11224166_1183861001670430_4326678837664902776_n