ผู้อำนวยการ สกสค.สกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กราบนมัสการพระธาตุเชิงชุมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

◙ นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการ สกสค.สกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กราบนมัสการพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559 และนำพวงมาลัยดอกมะลิมอบคุณยายทองสวรรค์ วงษ์รัตนะ ผู้บริจาคที่ดินสร้างสำนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มอบมาลัยดอกมะลิให้ผู้อำนวยการ สกสค.สกลนครเพื่อไหว้ขอพร ◙

005

006

007

002 004