พิมพ์เอกสารรับรองการชำระเงิน

◙ สมาชิก สกสค. จังหวัดสกลนคร สามารถเข้าสู่เมนู

“พิมพ์เอกสารรับรองการชำระเงิน” โดยคลิก    Untitled-1_copy

Untitled-3

 

►เข้าเมนู  >  เอกสารยืนยันการชำระเงิน

► กรอกเลขที่ ช.พ.ค. ในช่อง รหัสสมาชิก ช.พ.ค. 

► เลือก งวด ที่ต้องการตรวจสอบ

► กดตรวจสอบ เพื่อดูการชำระ

► หากต้องการพิมพ์เอกสาร กด “พิมพ์”