มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท นายเกลี้ยง วรพันธุ์

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท นายเกลี้ยง วรพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 1236 จำนวนเงิน 100,000.- บาท (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ◙ 

13770472_1106643359392195_2830097052954365950_n