สกสค.สกลนคร มอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

► ดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.   ได้มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 109,000.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร  จำนวน 32 ราย 003

002

IMG_0847 copy

◙  ในโอกาสนี้ ดร.พิษณุ  ตุลสุข เลาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณยายทองสวรรค์ วงศ์รัตนะ ผู้บริจาคที่ดิน ให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร  จำนวน 2 ไร่ 84  ตารางวา 

004

005