สกสค. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ

► วันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ประภัสร สุภาสอน จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อาวุโส เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจน ขอพรเพื่อความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร 

36

18

63

39

75

83

93

95