สกสค. จังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560

► ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ◙

IMG_7496 copy

IMG_7517 copy

IMG_7518 copy

IMG_7525 copy

IMG_7528 copy

IMG_7542 copy