สกสค.จังหวัดสกลนคร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

► ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG_7806 copy

IMG_7814 copy

IMG_7804 copy

IMG_7802 copy

IMG_7811 copy