สกสค. จังหวัดสกลนคร ประชุมประจำเดือน

► วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดร.ประภัสร  สุภาสอน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม โดยในครั้งนี้มีการนำเสนอผลการทำงาน ตลอดจนโครงการเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาในวาระที่สำคัญ ◙

7

1

2

8

11

20

19

12