สกสค. จังหวัดสกลนคร พบปะพี่น้อง เพื่อนครู

ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค. จังหวัดสกลนคร ออกพบปะ สมาชิก ชพค – ชพส เพื่อประชาสัมพันธ์งาน โครงการ ตลอดจนทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่สมาชิกให้ความสนใจ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคี และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร และข้าราชการครูนอกประจำการในพื้นที่เป็นอย่างดี

IMG_7883 copy

IMG_7891 copy

IMG_7893 copy

IMG_7901 copy

IMG_7927 copy

IMG_7944 copy

IMG_7956 copy

IMG_7978 copy