สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท

นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทนายพีรพจน์ นวลมณี ข้าราชการครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 542833 จำนวนเงิน 200,000.- บาท ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวนวลมณี ด้วยคะ

002 - 1