สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท

19 นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท จ.ส.อ.วิญญู คำมณีจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 227831 จำนวนเงิน 100,000.- บาท (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยคะ 

001