สกสค.จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมข้าราชการบำนาญ สมาชิก อำเภอเมืองสกลนคร

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เขาร่วมพบปะข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อำเภอเมืองสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ◙

2

1

3