สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมชี้แจงความเคลื่อนไหวโครงการ สกสค.

ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ,  โครงการแก้ปัญหาหนี้สินวิกฤต,   SMS Alert เป็นต้น  IMG_7662 copy

IMG_7624 copy

IMG_7629 copy

IMG_7632 copy

IMG_7642 copy

IMG_7644 copy

IMG_7659 copy