สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารเขต 2

◙ ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยในครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์งาน โครงการ ตลอดจนชี้แจงอบซักถามเพื่อทำความเข้าใจงานสกสค.จังหวัดสกลนครและสมาชิก ชพค. – ชพส. 

1 copy

2 copy

3 copy

7 copy8 copy