สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร

◙ ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2559 โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม  ในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการพ่อตัวอย่าง เกิยรติบัตรนักกีฬายิงปืนระดับประเทศ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น และพิธีมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน โดยในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งของ ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ◙

001 copy

002 copy

003 copy

004 copy

005 copy