สกสค. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจการ ช.พ.ส.

► วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจการ ช.พ.ส. ให้กับสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.จังหวัดสกลนคร ณ ห้องราชาวดี ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียลสกล จ.สกลนคร โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกค. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

008

 032

033

051

109

114

101