สกสค. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย

► ด้วยจังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ สมาชิกสกสค.จังหวัดสกลนคร ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถขอรับความช่วยเหลือโดยยื่นแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานสกดสค.จังหวัดสกลนคร  หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ระเบียบ 1

ระเบียบ 2

ระเบียบ 3