สกสค. ดูแลสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุ

◙ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ร่วมดูแลสุขภาพตาสมาชิกผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ “วัยสวย ตาใส” กับ รพ.ศุภมิตร โดยครั้งนี้ให้บริการ ณ กศน. อำเภอพรรณานิคม และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 90 ราย  ซึ่งนัดให้บริการในครั้งต่อไป วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดูแลสมาชิก สกสค.จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่อง

001

002

003

004

005

006