สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกถึงแก่กรรม

◙ ดร.สุภัสร  สุภาสอน  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นางจินตนา  สาขามุละ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยเป็นเงินค่าจัดการศพ ชพค. จำนวน 200,000 บาท และเป็นเงินค่าจัดการศพ ชพส. จำนวน 100,000 บาท สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ ◙

IMG_7086 copy

IMG_7085 copy