สกสค. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560

► วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2560 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) โดยในครังนี้มีการจัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินเพื่อมอบถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ในการนี้ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชนชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสบทบถวายเป็นจำนวนมาก 

6

12

33

m9LfhtRDze_1510115730

44