สกสค. ร่วมประชุม สมาชิกเครือข่ายอำเภอเมืองสกลนคร

► เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560  ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม สมาชิกเครือข่ายอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับงาน สกสค.จังหวัด โครงการ ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อสมาชิก ทั้งนี้ มีสมาชิกเครือข่ายบำนาญอำเภอเมืองสกลนครให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ◙

001

002

003

004

005