สกสค.สกลนครมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 20 มกราคม 2559 นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดสกลนครพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559” สำหรับ นักเรียนที่ดี ยากจน และความประพฤติดี แก่นางสาวถาวรีย์ เหลื่อมศรี และนางสาวสิทธิวดี สิทธิ์วงค์

12553027_990888554301010_5205939069340466567_n 12552833_990888767634322_8994596429907653029_n 12494807_990888527634346_7038660778178048248_n