สกสค. สกลนคร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสมาชิกผู้สูงอายุ

◙ วันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.ประภัสร  สุภาสอน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสมาชิกผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาส วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ในการนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่างให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารคาวหวาน เป็นจำนวนมาก ◙

13

4

14

26

30

32