สกสค.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

► ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยในปีนี้จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจากภาคอีสานทั้ง 10 จังหวัด ในครั้งนี้ มีการให้ความรู้การสร้างอาชีพ หลักการสังเคราะห์จิต ตลอดจนการเสวนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน

069 copy

072 copy

073 copy

079 copy

093 copy