สกสค.สกลนคร ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์ดูแลครู

► ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของครูและบุคลากรทางศึกษา จึง ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561  ณ ศูนย์ผู้ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ (สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา

017 copy

018 copy

050 copy

052 copy

041 copy

064 copy