สกสค.สกลนคร ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เมษายน 2560

► วันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/60 โดยในการประชุมมีการชี้แจงภาระกิจ บทบาท หน้าที่ ตลอดจนความเคลื่อไหวโครงการต่างๆ ที่ สกสค. จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา ◙ 

006

005

001

003

010