สกสค. สกลนคร พบปะข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เขาร่วมพบปะข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อำเภอสว่างแดนดิน วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม สพป.สกลนคร เขต 2

 

1

2

3

4