สกสค.สกลนคร พบสมาชิก

► วันที่ 23 มีนาคม 2561 ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.สกลนคร ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตลอดจนชี้แจงนโยบาย พร้อมตอบข้อซักถามให้แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมอำเภอำเภอบ้านม่วง 

7653

7657

7650

7652