สกสค.สกลนคร ร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม

► 14 มีนาคม 2560 นางกนกวรรณ เรืองคงที่ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิภาพ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกสค.สกลนคร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสกลนครประจำเดือนมีนาคม 2560 ◙

5 copy9 copy1 copy8 copy