สกสค.สกลนคร ร่วมพิธีไหว้ครูครั้งที่ 62

► ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในครั้งนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และทำคุณประโยชน์แก่องค์กร

002

009

007

010