สกสค.สกลนคร สนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

► วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ สนับสนุน อาหารเช้า เครื่องดื่มสำหรับสมาชิก ชพค. – ชพส ตลอดจนบุคคลั่วไปจากชมรม  จักรยาน สวนแม่ – สวนลูก จังหวัดสกลนคร โดยในการนี้มีสมาชิกจากชมรมดังกล่าวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

1

2

3

4

5