สกสค. สกลนคร เป็นประธานสวดอภิธรรมงานศพสมาชิก ชพค

► ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ อ.อิสระ สุวรรณคุณ สมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (บิดานางชาลินี  ศรีทอง นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดสกลนคร) โดยในการนี้มีการมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 2 แสนบาทให้แก่ครอบครัว อ.อิสระ  สุวรรณคุณ ◙

10

13

18

16