สกสค.สกสนคร ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

◙  วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี

006

008

12