สกสค. เชิดชู … “ครูในดวงใจ”

► สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญสมาชิก ตลอดจนผู้สนใจร่วมชมสารคดี เชิดชู … ครูในดวงใจ สารคดีที่สะท้อนมุมมองวิถีชีวิต ครูผู้ทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม 

► สามารถรับชมสารคดี ครูในดวงใจ ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 13.05 น.

ข่าว7-11 สค.60_๑๗๐๘๐๙_0008

ข่าว7-11 สค.60_๑๗๐๘๐๙_0007