สกสค. เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ

► เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จึงประกาศเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยสามารถยื่นเอกสารรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร ช.พ.ค. ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร ช.พ.ส. ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม